مشاور معاون برنامه‌ريزي، توسعه مديريت و منابع موسسه منصوب شد

دكتر مرجان فقیه نصیری رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني طي حكمي حسین افضلی را به عنوان مشاور معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع موسسه منصوب كرد.
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، متن حكم دكتر مرجان فقیه نصیری براي انتصاب حسین افضلی به عنوان مشاور معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع موسسه بدين شرح است: با عنایت به تعهد،تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «مشاور معاون برنامه‌ريزي، توسعه مديريت و منابع» منصوب می‏شوید.
 انتظار دارد در چارچوب اهداف و ماموریت‌های موسسه و با هماهنگی معاون برنامه‌ريزي، توسعه مديريت و منابع نسبت به همکاری و مشارکت فعال در امر مشاوره در حوزه‌های برنامه‌ریزی، کنترل برنامه‌های عملیاتی، منابع انسانی امور منابع مالی موسسه و شرکت در جلسات تخصصی اهتمام ورزید.
امید است بر پایه اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و با اتکال به الطاف الهی در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir