در میزگرد سیاست‌گذاری با عنوان «بررسی موانع توسعه فروشگاه‌های تخفیفی در ایران»، بر توسعه کمی و کیفی فروشگاه های زنجیره ای تاکید شد

در میزگرد سیاست‌گذاری با عنوان «بررسی موانع توسعه فروشگاه‌های تخفیفی در ایران»، بر توسعه کمی و کیفی فروشگاه های زنجیره ای تاکید شد.
میزگرد سیاست‌گذاری با عنوان «بررسی موانع توسعه فروشگاه‌های تخفیفی در ایران» با حضور نمایندگان بخش خصوصی (اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش، فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، فروشگاه‌های  زنجیره‌ای تخفیفی جانبو، خرده فروشی یاران دریان و ...) و بخش دولتی (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران و دفتر امور خدمات بازرگانی معاونت امور اقتصادی و بازرگانی) با هدف بررسی یافته‌های پژوهشی موسسه در ارتباط با توسعه فروشگاه‌های تخفیفی و ارایه راه‌کارها و سیاست‌های مرتبط برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، در این نشست که با همکاری مدیریت یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و گروه بازرگانی داخلی موسسه برگزار شد، ابتدا نتایج مطالعه «شناسایی موانع توسعه فروشگاه‌های تخفیفی در ایران» در محورهای آثار توسعه کمی و کیفی این فروشگاه‌ها، بررسی تجارب کشورها در سیاست‌گذاری و توسعه آن‌ها  و نیز مزایا، آسیب‌ها و موانع توسعه فروشگا‌ه‌های تخفیفی ارایه شد. 
در این جلسه بر ضرورت توسعه فروشگاه‌های زنجیره ای تخفیف به ‌سبب تقویت آثار آن بر کنترل و راهبری قیمت، افزایش رفاه، اشتغال پایدار مستقیم، تحریک تقاضا، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید و پیشنهاد شد که سیاست‌هایی اجرایی در چند محور همچون تدوین مقررات مرتبط با توسعه فعالیت فروشگاه‌های تخفیفی، مقررات‌زدایی از فعالیت‌های واحدهای سنتی و شبکه‌سازی فعالیت آن‌ها، تاکید بر توسعه کیفی از طریق هدایت و راهبری دولت به‌جای دخالت مستقیم در بازار ارایه شود.
همچنین در این نشست به‌منظور هماهنگی در سیاست‌های اجرایی پیشنهادی، پرسش‌نامه‌ای که پیشتر با اتکا بر نظرات خبرگان تهیه شده بود نیز در اختیار اعضا قرار گرفت تا سیاست‌ها اجرایی قبل از ارایه به تصمیم‌گیران نیز به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir