با رای اعتماد مجلس؛ رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خانه ملت به رضا رحمانی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت با 203 رای موافق اعتماد کردند.

 

.

برنامه ​وزیر صنعت، معدن و تجارت

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir