تاکید رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در جلسه با معاون برنامه ریزی بر وظیفه سیاست سازی برای تصمیم گیران بخش صنعت ، معدن و تجارت

دکتر مرجان فقیه نصیری در جلسه مشترک مدیران موسسه و معاونت برنامه ریزی که با حضور دکتر سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیران ذیربط معاونت و موسسه برگزار شد ضمن ارایه گزارش مختصری از عملکرد موسسه بر نقش و وظیفه موسسه در انجام پژوهش های مساله محور و اظهارنظر و مشاوره های تخصصی و ارایه دیدگاه های علمی و حضور مستمر برای اثربخش وزارت متبوع در شوراهای عالی کشور، تاکید کرد. 
 به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، فقیه نصیری افزود: موسسه باید سیاست‌ساز باشد و با تدوین و ارایه سناریوهای منطقی به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران وزارت و بخش صنعت، معدن و تجارت ،به هم افزایی تصمیمات کمک نماید. 
وی همچنین در خصوص اتصال فناوری بر بخش صنعت تاکید کرد و گفت: موسسه می تواند در این زمینه به وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاداتی را تدوین و ارایه کند.
فقیه‌نصیری تصریح کرد: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی می‌تواند علاوه بر کمک و همکاری در شوراهای تصمیم‌گیر در پاسخ به طرح های کوتاه مدت و تعیین اولویت هایی که معاونت برنامه ریزی وزارتخانه برای سرمایه گذاری دارد،  نقش بسزایی داشته باشد.
وی از آمادگی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در تدوین راهبردهای صنعتی صادراتگرا در برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابتی و تدوین سیاست تجاری در صنایع خاص مانند صنعت پتروشیمی و تدوین اولویت های سرمایه گذاری و حمایتی با معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت  خبر داد.
در ادامه جلسه دکتر سعید زرندی معاون طرح برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از نقش پررنگ موسسه در ارایه گزارش های تحلیلی و کاربردی و حضور موثر در جلسات معاونت تشکر و قدردانی و تاکید کرد: با توجه به نقش های جدیدی که به این معاونت در حوزه های مختلف بویژه شوراهای عالی اقتصادی کشورداده شده است نقش پشتیبانی علمی موسسه باید پررنگ تر شود.
ایشان بر اصلاح مدل تصمیم سازی بخش صنعت معدن و تجارت تاکید کرد و گفت: یکی از ضرورت های مهم کشور اصلاح مدل تصمیم سازی بخش صنعت، معدن و تجارت است.
وی حضور موسسه را فرصتی مغتنم برای وزارتخانه و بخش صنعت، معدن و تجارت دانست و آن را الگوی موفقی برای سایر دستگاه های اجرایی بیان کرد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در شرایط خاصی که در اقتصاد کشور حاکم است باید متناسب با این وضعیت مدل تصمیم سازی‌ها به خصوص در بخش تولید و تجارت تغییر کند.
زرندی خاطرنشان کرد: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بازوی توانمندی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت است و باید پژوهش‌های آن متناسب با وضعیت فعلی کشور و راه گشای سیاستگذار در سطوح کلان، بخشی، رشته فعالیت ها و بنگاه ها، باشد.

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir