برگزاری نخستین نشست تخصصی توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی در نمایشگاه کتاب

نخستین نشست‌های تخصصی با عناوین بازرگانی و تجاری با حضور نویسندگان کتاب‌ها در غرفه شرکت چاپ و نشر بازرگانی بازرگانی در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در نخستین نشست دکتر داریوش مبصر،‌ دکتر افسانه شفیعی و دکتر الهام اسماعیلی‌پور به عنوان نویسندگان کتاب ساختار صنعتی ایران در آیینه برنامه‌های توسعه ای و دکتر ابراهیم گرجی و دکتر فرزانه انواری نویسندگان کتاب اقتصاد نئوکلاسیک و چالش های پیش رو میزبان غرفه شرکت چاپ و نشر بازرگانی در نمایشگاه کتاب بودند.
بر اساس این گزارش، هدف از برگزاری این نشست های تخصصی استفاده از تجربیات مولفین برتر در حوزه های صنعت،‌تجارت و گمرک است.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir