همکاری فی مابین مرکز آموزش بازرگانی و گمرک جمهوری اسلامی ایران

پیرو همکاری فی مابین مرکز آموزش بازرگانی و  گمرک جمهوری اسلامی ایران دوره آموزشی قوانین  و مقررات گمرک (ویژه نائبان گمرک  در شرکت  پست ) از تاریخ 9 تیر ماه در محل مرکز آموزش بازرگانی برگزار می گردد.

لیست کامل دوره های بازرگانی مرکز آموزش بازرگانی

لیست کامل دوره های مجازی مرکز آموزش بازرگانی

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir