برگزاری سومین جلسه شورای راهبری تدوین سیاست های صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت

سومین جلسه «شورای راهبری تدوین سیاست‌های صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ایران، وزارت امور اقتصادی، ‌سازمان برنامه بودجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اساتید دانشگاه های شریف و بهشتی و ...  در موسسه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تدوین سیاست‌های صنعتی و فناوری یکی از محورهای دهگانه برنامه رونق تولید وزارت صمت در سال جاری است که با محوریت موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و همکاری سایر نهادهای دولتی و خصوصی در دست تهیه است. این برنامه در گام  اول به استخراج اولویت های صنعتی کشور بر اساس الگوهای جدید و با برگزاری اتاق های فکر با تمام ذی نفعان انجام خواهد شد و در گام دوم مطابق، با اولویت‌های استخراجی اقدام به تدوین سیاست های صنعتی و فناوری خواهد نمود.

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir