مجمع عمومي عادي ساليانه شركت چاپ و نشر بازرگاني برگزار شد

مجمع عمومي عادي ساليانه  شركت چاپ و نشر بازرگاني با حضور رییس مجمع و مدیرکل دفتر بودجه و امور مجامع و معاون ایشان ، حسابرس مستقل و بازرس قانوني و اعضای هیات مدیره شركت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، در اين جلسه گزارش هيات مديره و حسابرس و بازرس قانوني شركت چاپ و نشر بازرگاني در مورد عملكرد سال مالي منتهي به 29/12/1397 ارایه و صورت هاي مالي، ترازنامه و حساب عملكرد سود و زيان براي سال مالي منتهي به 29/12/1397 بررسی و تصويب شد.
در مجمع عمومي عادي ساليانه  شركت چاپ و نشر بازرگاني، گزارش مجمع عمومي عادي ساليانه  ، حسابرسي و بازرسي و بستن صورت هاي مالي منتهي به سال 97  ارايه شد و مدير عامل شركت چاپ و نشر بازرگاني به پرسش هاي مطروحه اعضا  پاسخ داد.
همچنين در اين جلسه مدير عامل شركت چاپ و نشر بازرگاني گزارشي از وضعيت مالي، آماركتب هاي چاپ شده و اقدامات انجام شده اين شركت و نمايندگي هاي وابسته به آن ارايه كرد.

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir