کتاب " کاهش بحران اقتصادی ناشی از Covid: سریع عمل کنید و هر آنچه لازم است انجام دهید "

 مرکز اروپایی تحقیقات سیاست اقتصادی"www.cepr.org "  کتابی الکترونیکی در رابطه با موضوع کرونا و بشکل رایگان در اختیار عموم قرار داده است. کتاب مذکور شامل کنکاش در  ۲۴ موضوع مرتبط با بیماری کرونا است و  نویسنده هر بخش یکی از اقتصاددانان برجسته بین المللی (کروگمن، بلانچارد، جیسون فرمن، گیتا گوپیناس و ....) می باشد.

دانلود کتاب

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir