سردبیر نشریه سیاست‌پژوهی بازرگانی و توسعه منصوب شد

دكتر مرجان فقیه نصیری رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني طي حكمي امین مالکی را به عنوان سردبیر نشریه سیاست‌پژوهی بازرگانی و توسعه موسسه منصوب كرد.

به گزارش روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، متن حكم دكتر مرجان فقیه نصیری براي انتصاب امین مالکی به عنوان سردبیر نشریه سیاست‌پژوهی بازرگانی و توسعه موسسه بدين شرح است: با عنایت به سوابق علمی و اجرایی ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان "سردبیر نشریه سیاست‌پژوهی بازرگانی و توسعه" منصوب می‌شوید. با توجه به رویکردهای محوری موسسه مبنی بر پشتیبانی علمی و مطالعاتی از حوزه‌های سیاستگذار و تصمیم‌گیر انتظار دارد در هماهنگی با معاونت پژوهشی و مدیریت نشر علمی و تعامل با هیات تحریریه نشریه مزبور و نيز استفاده از اصحاب نظر و انديشه‌، به سرعت كار تهيه مطالب شماره‌هاي اين نشريه را به انجام رسانيد. توفیق روزافزون جنابعالی در انجام وظایف محوله از ایزد منان مسئلت می‌نمایم.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir