رونمایی از طرح تدوین پیش نویس سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت

طرح «تدوین سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت» با مشارکت معاونت طرح و برنامه وزارت صمت و مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در حال اتمام است. این مؤسسه در نظر دارد بر اساس محتوای غنی حاصله از این طرح که با مشارکت جمعی بالغ بر 1000 نفر از خبرگان حوزه‌های مختلف سیاست صنعتی، معدنی و تجاری کشور در بخش‌های حاکمیتی و خصوصی، در قالب مجموعه‌ای متشکل از «سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشور» به همراه بیش از 2000 صفحه گزارش پشتیبان در 25 مجلد مجزا، تدوین گردیده است، مراسم رونمایی از سند موضوعه و « اندیشکده مجازی مطالعات سیاست صنعتی» را برگزار کند.

شایان ذکر است عناوین اسناد پیش‌گفته به شرح ذیل در سه سطح اسناد سطح کلان، بین‌بخشی و بخشی بر اساس اجزای مدل محتوایی تدوین سند (به پیوست این نامه)، گردآوری شده است:

 • گزارش‌های پشتیبان سطح کلان «سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری ایران در افق 1414»
 1. گزارش مبانی نظری سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری
 2. گزارش بررسی وضعیت ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی
 3. گزارش ترازیابی تجربه‌های سیاستگذاری صنعت، معدن و تجارت در کشورهای منتخب
 4. گزارش تحلیل سیاست‌های سطح کلان حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور بر اساس اسناد بالادستی
 5. گزارش روش‌شناسی و هدفگذاری کمی اهداف سطح کلان صنعت، معدن و تجارت کشور
 • گزارش‌های پشتیبان سطح بین‌بخشی «سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری ایران در افق 1414»
 1. گزارش چالش‌های صنعت، معدن و تجارت در ایران
 2. گزارش آسیب‌شناسی بخش صنعت و معدن از منظر فناوری و تدوین پورتفوی سیاست‌های کارکردی فناورانه صنعت و معدن
 3. گزارش آسیب‌شناسی عملکرد بخش تولید از منظر تأمین مالی و تدوین پورتفوی سیاست‌های کارکردی تأمین مالی تولید در حوزۀ صنعت و معدن
 4. گزارش آسیب‌شناسی عملکرد بخش تولید از منظر بهره‌وری و تدوین پورتفوی سیاست‌های کارکردی بهره‌وری تولید در حوزۀ صنعت و معدن
 5. گزارش آسیب‌شناسی عملکرد بخش تجارت از منظر لجستیک و تدوین پورتفوی سیاست‌های کارکردی لجستیک در حوزۀ صنعت و معدن
 6. گزارش آسیب‌شناسی عملکرد بخش تجارت از منظر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و تدوین پورتفوی سیاست‌های کارکردی FDI در حوزۀ صنعت و معدن
 7. گزارش آسیب‌شناسی عملکرد بخش تجارت از منظر تنظیم بازار و تدوین پورتفوی سیاست‌های کارکردی تنظیم بازار در حوزۀ صنعت و معدن
 8. گزارش آسیب‌شناسی عملکرد بخش تجارت از منظر تدارکات عمومی و تدوین پورتفوی سیاست‌های کارکردی تدارکات عمومی در حوزۀ صنعت و معدن
 9. گزارش آسیب‌شناسی عملکرد بخش تجارت از منظر تأمین مالی صادرات و تدوین پورتفوی سیاست‌های کارکردی تأمین مالی صادرات در حوزۀ صنعت و معدن
 • گزارش‌های پشتیبان سطح بخشی «سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری ایران در افق 1414»
 1. گزارش الگوی اولویت‌بندی رشته‌فعالیت‌های صنعتی و معدنی در ایران
 2. گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی در ایران و تدوین بستۀ سیاست‌های ارتقای صنعت پتروشیمی
 3. گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنعت خودرو در ایران و تدوین بستۀ سیاست‌های ارتقای صنعت خودرو
 4. گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنعت پوشاک در ایران و تدوین بستۀ سیاست‌های ارتقای صنعت پوشاک
 5. گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنعت داورهای پیشرفته در ایران و تدوین بستۀ سیاست‌های ارتقای صنعت داروهای پیشرفته
 6. گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنعت تجهیزات برقی و نیروگاهی در ایران و تدوین بستۀ سیاست‌های ارتقای صنعت تجهیزات برقی و نیروگاهی
 7. گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنعت فولاد در ایران و تدوین بستۀ سیاست‌های ارتقای صنعت فولاد
 8. گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنایع غذایی در ایران و تدوین بستۀ سیاست‌های ارتقای صنایع غذایی
 9. گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنعت تجهیزات پزشکی در ایران و تدوین بستۀ سیاست‌های ارتقای صنعت تجهیزات پزشکی
 10. گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنعت لوازم خانگی در ایران و تدوین بستۀ سیاست‌های ارتقای صنعت لوازم خانگی
 11. گزارش تحلیل زنجیره ارزش صنعت ماشین‌سازی در ایران و تدوین بستۀ سیاست‌های ارتقای صنعت ماشین‌سازی

در پایان موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی آمادگی خود را جهت ارائه مشروح موارد فوق‌الذکر و تبادل نظر در خصوص انتظارات و پیشنهادات ارزشمند کارشناسان و نخبگان علمی کشور از طریق نشانی الکترونیکی info@itsr.ir دارد.

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir