سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری و اندیشکده مطالعات سیاست صنعتی در حضور مقام عالی وزارت ارایه شد

سند سیاست صنعتی و اندیشکده مجازی مطالعات سیاست صنعتی عصر دیروز در حضور دکتر علیرضا رزم‌حسینی مقام عالی وزارت صنعت معدن و تجارت ارایه و مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، در این جلسه مقرر شد رونمایی از سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری و اندیشکده مجازی مطالعات سیاست صنعتی و فراخوان از ذینفعان توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت طی بازدیدی از موسسه صورت گیرد.

بر اساس این گزارش مقرر شد طی بازه زمانی یکماهه نظرات ذینفعان توسط معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ و پس از جمع‌بندی و ویرایش نهایی در موسسه، اقدامات لازم برای تصویب سند و اسناد بخشی در هیات وزیران انجام گیرد. 

همچنین در این جلسه رزم حسینی با توجه به فرابخشی بودن موضوع بر ارائه این سند در سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد.

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir