انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

 

همزمان با افتتاح مرکز نوآوری و کسب و کار جوانه تفاهم‌نامه همكاري مشترک بین موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه ، به منظور تبادل تجربیات علمی و فراهم آوردن زمینه‌های همکاری در جهت توسعه تحقیقات کاربردی، مشاوره علمی و اطلاع‌رسانی پژوهشی و آموزشی، با حضور دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، تفاهم‌نامه ای میان دکتر مرجان فقیه‌نصیری رییس موسسه و دکتر مسعود ابراهیمی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس که از این پس به اختصار «پارک» نامیده می‌شود، منعقد شد.
این تفاهم نامه به منظور همکاری مشترک در تبادل اطلاعات و امکانات و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی، فنی، آموزشی، فناوری، ترویجی و قانونی طرفین تفاهم‌نامه برای حمایت از فناوران و صاحبان ایده در ناحیه نوآوری مدرس منعقد شده است.
بر أساس این گزارش، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی متعهد به فراهم کردن امکان استفاده شرکت‌های پارک از امکانات و توانمندی‌های آموزشی و پژوهشی موسسه؛همکاری لازم در خصوص برگزاری کارگاه‌های آموزشی،همایش‌ها و سمینارهای تخصصی و مشاورههای مرتبط،  همکاری در برگزاری تورهای صنعتی- فناوری و تجاری سازی؛ همکاری در راه اندازی و ایجاد ساختارهای فناوری مشترک مانند شهرک، پردیس، شتابدهنده و همکاری در رصد و پایش شرکتهای ناحیه نوآوری شده است.
همچنین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس بر أساس این تفاهم نامه متعهد به  اطلاع‌رسانی نشستها، همایشها و میزگردهای مشترک علمی و دانشجویی مرتبط با کسب و کار؛ فراهم نمودن امکان استفاده از مشاوره های عمومی و تخصصی و دوره ها و سمینارهای آموزشی پارک؛ایجاد زمینه جهت برگزاری تورهای تخصصی در حوزه‌های فناوری، صنعت و تجارت؛ ایجاد زمینه استفاده از ظرفیت‌های فیزیکی پارک و همکاری در راه اندازی و ایجاد ساختارهای فناوری مشترک مانند شهرک، پردیس، شتابدهنده شده است.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir