برگزاري اولين دوره جايزه ملی لجستيك، (1391: تهران)

محورهاي همايش:

 • طراحي و توسعه شبكه زنجيره تامين
 • برنامه‌ريزي و ارزيابي عملكرد در زنجيره تامين
 • محركهاي مديريت زنجيره تامين (اعم از: اعتماد، اتحاد، مشارکت، همکاري، شفافيت، يکپارچگي، هماهنگي و..)
 • مديريت ارتباطات در زنجيره تامين (تامين‌كنندگان و مشتريان)
 • مديريت جريان مالي (اعم از: مديريت درآمد و قيمت‌گذاري و كاهش قيمت تمام‌شده)
 • مديريت جريان اطلاعات و راهكارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات
 • مديريت توزيع و بسته‌بندي
 • مديريت لجستيك (درون بنگاهي و برون بنگاهي)
 • لجستيك معكوس
 • برون‌سپاري و خصوصي‌سازي در زنجيره‌هاي تامين
 • برنامه‌ريزي توليد، مديريت موجودي، مديريت كيفيت و زمانبندي در زنجيره تامين
 • مديريت ريسك، حوادث غيرمترقبه و اختلالات در زنجيره تامين
 • مباحث نوين و آينده‌پژوهي (شامل زنجيره‌هاي تامين جهاني، دولتي، سبز، سرد، چابك، ناب و ...)
 • بهبود فضاي كسب‌وكار و رقابت‌پذيري با رويكرد مديريت لجستيك و زنجيره تامين (ملي و بخشي)

زمان: 26 و 27آذر 91

مكان: تهران  سالن همايش هاي بين الملل برج ميلاد

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir