دومين همايش توسعه فضاي رقابتی در كشور ، (1389: تهران)

دومين همايش توسعه فضاي رقابتي

اهداف:

  1. تبيين ارتباط بين توسعه فضاي رقابتي و كاهش قيمت تمام شده
  2. تبيين نقش كارايي بازارها در توسعه فضاي رقابتي
  3. تبيين نقش نهادها و زيرساختها در توسعه فضاي رقابتي
  4. تبيين نقش ثبات اقتصاد كلان در توسعه فضاي رقابتي
  5. تبيين نقش ابداع و نوآوري در توسعه فضاي رقابتي

 

محورهاي همايش:

 1. نقش كاهش قيمت تمام شده در توسعه فضاي رقابتي

 2. اثر رانت‌جويي و فساد بر توسعه فضاي رقابتي

 3. تأثير انحصارات و موانع ورود به بازار بر توسعه فضاي رقابتي

 4. نقش هزينه‌هاي مبادله بر توسعه فضاي رقابتي

 5. نقش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بر توسعه فضاي رقابتي

 6. نقش سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي در توسعه فضاي رقابتي

 7. بررسي طرح‌ها و تجربيات موفق بنگاه‌هاي اقتصادي در كاهش قيمت‌ها و توسعه فضاي رقابتي

 8. نقش سياست‌هاي تجاري، ارزي، پولي، مالي و صنعتي در توسعه فضاي رقابتي

 9. نقش قوانين كار، رقابت و حمايت از حقوق مصرف‌كننده در توسعه فضاي رقابتي

 10. نقش بازارهاي پولي و مالي در توسعه فضاي رقابتي

 

زمان: 23/9/89

مكان: تهران  مركز همايش هاي بين المللي صدا وسيما

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir