همايش ملی اصلاح الگوي مصرف، (1388: تهران)

 اولين همايش بررسي الزامات، سياست‌ها و راهكارهاي اصلاح الگوي مصرف

 

 اهداف:

 1. بررسي و تبيين جنبه‌هاي مختلف اصلاح الگوي مصرف
 2. ارتقاء فرهنگ استفاده بهينه از منابع در كشور
 3. بررسي و تبيين نقش دستگاه‌هاي مختلف در اصلاح الگوي مصرف
 4. ارائه سياستها و راهكارهاي اصلاح الگوي مصرف منابع كشور
 5. ارائه راهكارهايي براي اصلاح الگوي مصرف

 

    محورهاي همايش:

 1. مفاهيم پايه‌اي اصلاح الگوي مصرف
 • بررسي مفهومي و تئوريك اصلاح الگوي مصرف
 • بررسي الگوي مصرف در ايران
 • بررسي الگوي تطبيقي مصرف در كشورهاي مختلف
 • حقوق مصرف كننده و اصلاح الگوي مصرف

      2. نظام توليد، توزيع و اصلاح الگوي مصرف

 • بررسي نقش نظام توليد در اصلاح الگوي مصرف
 • بررسي نقش استانداردها در اصلاح الگوي مصرف
 • بررسي پيشرفت تكنولوژي و الگوي مصرف
 • بررسي نقش ارتقاء بهره وری عوامل در اصلاح الگوی مصرف
 • بررسي بازيافت و الگوي مصرف

     3. جايگاه الگوي مصرف در طرح تحول اقتصادي

 • نقش هدفمندكردن يارانه‌ها كالاهاي اساسي در اصلاح الگوي مصرف
 • نقش هدفمندكردن يارانه‌ها حاملهاي انرژي در اصلاح الگوي مصرف
 • بررسي توزيع درآمد و الگوي مصرف

      4.نظام بازار و اصلاح الگوي مصرف

 • بررسي نقش نظام بازار در اصلاح الگوي مصرف كالاها و خدمات
 • نقش قيمت نسبي در تخصيص بهينه منابع (آب، گندم، حامل‌هاي انرژي، ارز، دستمزد، كود شيميايي و سموم)

      5. سياستهاي اقتصادي و اصلاح الگوي مصرف

 • بررسي نقش سياست‌هاي اقتصادي در اصلاح الگوي مصرف
 • بررسی نقش متغيرهای کلان (تورم، رشد اقتصادي،رشد جمعيت، بودجه دولت، صادرات و واردات) در اصلاح الگوی مصرف
 • نقش سياستهاي تجاري در اصلاح الگوي مصرف (موانع غيرتعرفه‌اي و تعرفه) 
 • مطالعه سياستهاي اصلاح الگوي مصرف در ساير كشورها
 • الگوي مصرف و راهبرد توسعه صادرات

      6.  نقش فرهنگ و آموزه‌هاي ديني در اصلاح الگوي مصرف

 • بررسي نقش فرهنگ و ارزشهاي فرهنگي در اصلاح الگوي مصرف
 • بررسي نقش آموزه‌هاي ديني در اصلاح الگوي مصرف

      7. راهكارهاي اجرايي اصلاح الگوي مصرف منابع كشور

 

زمان: 4/4/88

مكان:  تهران - سالن همايش سازمان توسعه تجارت ايران 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir