اولين همايش ملی توسعه فضاي رقابتی در كشور ، (1388:تهران)

اولين همايش  توسعه فضاي رقابتي در كشور

 

نظر به نقش و اهميت فضاي رقابتي كشور در رشد و توسعه اقتصادي در عصر جهاني شدن اقتصاد، افزايش اشتغال و صادرات غيرنفتي، كاهش تورم و بهبود تراز تجاري غيرنفتي كشور، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني قصد دارد همايش «توسعه فضاي رقابتي در كشور» را برگزار نمايد.

اهداف:

 1. بررسي لزوم و تبيين عوامل موجد رقابت‌پذيري
 2. بررسي نقش سياستهاي كلان اقتصادي در رقابت‌پذيري
 3. بررسي نقش زيرساختها و قوانين در رقابت‌پذيري
 4. بررسي نقش سياستهاي تجاري در رقابت‌پذيري
 5. ارائه سياستها و راهكارهاي تقويت رقابت پذيري

 

محورهاي همايش:

 1. لزوم رقابت‌پذيري در عصر جهاني شدن اقتصاد
 2. نقش تحقيق و توسعه در در رقابت‌پذيري
 3. نقش سياستهاي ارزي در رقابت‌پذيري
 4. نقش سياستهاي حمايتي در رقابت‌پذيري
 5. نقش قوانين و مقررات در تقويت رقابت‌پذيري
 6. بهره‌وري و تقويت رقابت‌پذيري
 7. نقش سياستهاي تجاري در رقابت‌پذيري
 8. نقش بازار سرمايه در تقويت رقابت‌پذيري
 9. نقش خصوصي‌سازي در رقابت‌پذيري
 10. نقش نظام مالياتي در رقابت‌پذيري
 11. بررسي تطبيقي سياستهاي توسعه رقابت‌پذيري
 12. نقش سياستهاي پولي و اعتباري در رقابت‌پذيري
 13. نقش شيوه‌هاي نوين تجاري و ICT‌ در رقابت‌پذيري
 14. ارزيابي ميزان و شدت رقابت در صنايع كشور
 15. نقش موافقتنامه‌هاي تجاري در رقابت‌پذيري
 16. راه‌كارهاي اصلي تقويت رقابت‌پذيري در كشور

 

زمان : 4/3/88   

مكان : تهران -مركز همايش هاي بين المللي صدا وسيما

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir