همايش ملی الحاق جمهوري اسلامی ايران به سازمان جهانی تجارت (WTO) ( فرصتها و چالش‌‌ها) (تهران: 1383)
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir