رونمایی از سند سیاست های صنعتی،معدنی و تجاری

سند سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری که توسط موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، معاونت طرح و برنامه و مشارکت خبرگان و صاحب نظران این بخش تدوین شده،  توسط  وزیر صنعت معدن وتجارت در حضور دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران رونمایی  شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، سند سیاست صنعتی،معدنی و تجاری شامل مجموعه ای از اهداف، برنامه ها و ابزارهای سیاستی بخش تولید و تجارت کشور در چارچوبی نظامند برای سطوح سیاست گذاری توسط موسسه تدوین شده است.
بر اساس این گزارش، سند سیاست های توسعه صنعتی ایران در سطوح فرابخشی و بین بخشی در افق ۱۴۰۴ با محوریت تولید، فناوری و بازار تدوین و تنظیم شده است.
همچنین در این سند بر سیاست های تنظیم بازار کشور، رونق تولید، سرمایه گذاری مستقیم خارجی،ارتقا فناوری،رونق تولید، توسعه بازار در بخش صنعت،معدن و تجارت تاکید شده است.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir