ابلاغ سند سیاستی توسعه صنعت پوشاک تا افق ۱۴۰۴ توسط وزیر صمت

علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت سند سیاستی توسعه صنعت پوشاک تا افق ۱۴۰۴ با رویکرد زنجیره ارزش که با مسئولیت معاونت طرح و برنامه وزار صمت و موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تدوین شده را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، سیاست های درج شده در این سند به عنوان سیاست های بخشی صنعت ‌نساجی و پوشاک مبنای عمل قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، معاونت امور صنایع وزارت صمت موظف است با همکاری سایر حوزه ها و سازمان های ذی ربط حداکثر در مدت یک ماه اقدامات لازم برای اجرای سیاست های مندرج در سند مذکور را برنامه ریزی و گزارش آن را ارایه کند.
گفتنی است، سند سیاستی توسعه صنعت پوشاک تا افق ۱۴۰۴با مسئولیت معاونت طرح و برنامه وزارت صمت و موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با مشارکت سایر حوزه های ستادی، سازمان های توسعه ای، اتاق ها، انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی تدوین شده است.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir