ارتقای رتبه علمی دوماهنامه بررسی های بازرگانی

طبق ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دو ماهنامه" بررسی‌های بازرگانی" با کسب 675 امتیاز از رتبه (ج) در سال 1398 به رتبه (ب) در سال 1399 ارتقا یافته است و در میان یکی از نشریات معتبر در حوزه مدیریت و اقتصاد قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،‌ دو ماهنامه بررسی‌های بازرگانی تلاش می کند با رویکردی کاربردی محور به چالش‌های مختلف در حوزه های صنعت و بازرگانی کشور بپردازد.

از این رو تاکید دوماهنامه بررسی‌های بازرگانی بر این است که محتوای مقالات، ضمن رعایت اصول روش تحقیق، بیشتر بر طرح مساله و ارایه راهکارها برای مسائل و چالش‌های حوزه صنعت،معدن و بازرگانی معطوف شود و متفاوت از مقالات صرفا دانشگاهی محور باشد.

گفتنی است، هدف دیگر این دو ماهنامه ایجاد پلی مناسب و قوی برای پیوند دانشگاه به صنعت و اثرگذاری صنعت در دانشگاه در زمینه کاربردی کردن تحقیقات است.

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir