استقرار واحد‌های صنعتی باید بر ظرفیت‌های هر منطقه، مبتنی باشد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای احمد تشکینی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری؛ بی توجهی به آمایش سرزمینی را در کشورمان از جمله علل مکان نمایی نادرست برخی صنایع بیان و اضافه کرد: برخی جا‌ها هم که آمایش سرزمینی داشتیم الزام آور نبود و جریمه‌ای برای رعایت نکردن خط قرمز‌ها در نظر نگرفتیم.
آقای تشکینی افزود: آمایش سرزمینی یعنی اینکه ما بهترین نوع توزیع جغرافیایی فعالیت اقتصادی را بر اساس ظرفیت ها، ساماندهی کنیم.
او با اشاره به اینکه سند توسعه سیاست صنعتی، اولویت‌ها را مشخص می‌کند، اضافه کرد: نداشتن سند الزام آور آمایش سرزمینی موجب شد که وزارت صمت زیر بار درخواست‌ها برود و مجموعه‌ای از عوامل و ذی نفعان نیز موجب این اتفاق شده است.
رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: تورم اسناد داریم، اما اسناد الزام آور، کم است همچنین در وزارت صنعت، هیچ امکانی برای ایجاد محدودیت در صدور مجوز نداریم.
 آقای تشکینی با تاکید بر اینکه ضوابط و قواعد باید در سند آمایش الزام آور و مشخص باشد، افزود: اگر اسناد، کامل الزام آور و چارچوب‌های آن مشخص باشد بر اساس آن می‌توانیم عمل کنیم.
او اضافه کرد: در تهیه برنامه پیش رو که از سه ماه پیش در وزارت صمت آغاز کردیم برای فعالیت‌های قابل توسعه با معیار‌هایی عمل می‌کنیم و فعالیت‌هایی را که زیرساخت‌های مناسب آن وجود ندارد پشتیبانی و حمایت نخواهیم کرد و جلوی اقدامات پیش رو را خواهیم گرفت.
 
رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: غلبه نگاه محلی و منطقه‌ای به نگاه ملی و غلبه نگاه سیاسی بر نگاه اقتصادی از دیگر مشکلات در حوزه صنعت است.
آقای تشکینی گفت: برای اینکه جانمایی نادرست برخی صنایع، دیگر تکرار نشود در حدود سه ماه اخیر تهیه برنامه‌ای را در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز کردیم و در امتداد سند آمایش ملی ابلاغی سازمان برنامه و برنامه آمایش صنعتی، معدنی و تجاری در پایان کار در پی این هستیم که برای هر استان به تفکیک شهرستان، طرح‌های اولویت دار سرمایه گذاری را شناسایی کنیم.
او افزود: این طرح‌ها مبتنی بر ظرفیت‌های هر استان به تفکیک شهرستان، استخراج شده است.
آقای تشکینی اضافه کرد: این چارچوبی است که ما در وزارت صمت به آن پایبند خواهیم بود.
 
 
 
 
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir