طرح آمایش سرمایه‌گذاری استانی و شهرستانی صنعت، معدن و تجارت در کشور اجرا می‌شود

احمد تشکینی در گردهمایی مدیران ارشد وزارت صمت تاکید کرد: در این طرح مکان‌‌‌‌‌‌‌یابی برای فعالیت‌های مشخص و فعالیت‌‌‌‌‌‌‌یابی برای مکان‌‌‌‌‌‌‌های مشخص مورد‌توجه است.

وی با اشاره به سطح‌‌‌‌‌‌‌بندی توسعه‌‌‌‌‌‌‌یافتگی استان‌های کشور در قالب طرح آمایش سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری صنعت، معدن و تجارت، افزود: در مطالعات اولیه برای تهیه این طرح، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری، سازگاری نداشتن استقرار واحدها و متوازن و متعادل‌نبودن به‌عنوان سه چالش اساسی مورد‌توجه قرار گرفت.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت درخصوص فرآیند‌های تدوین برنامه استانی و شهرستانی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری صنعت، معدن و تجارت، توضیح داد: در چارچوب این طرح شناسایی ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌های شهرستان‌ها، راستی‌آزمایی ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌ها، هدف‌‌‌‌‌‌‌گذاری اشتغال، تبیین ساختار صنعت، معدن و تجارت و تحلیل وضعیت طرح‌ها و همچنین تدوین برنامه اجرایی، لحاظ شده است.

تشکینی تصریح کرد: در طرح آمایش سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری استانی و شهرستانی صنعت، معدن و تجارت، اسناد مصوب از جمله آمایش سرزمینی طرح توسعه کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار و اشتغال پایدار مدنظر بوده و ضمن بررسی مشخصات عمومی و جغرافیای طبیعی استان‌ها، نظرات نخبگان این حوزه نیز دریافت شده است.

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir