وجود 6 هزار طرح نیمه تمام با 60 درصد پیشرفت فیزیکی در کشور

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: بالغ بر 6 هزار طرح نیمه تمام (صنعتی، معدنی و تجاری) با بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی در کشور وجود دارد که بالغ بر 280 هزار شغل مستقیم ایجاد خواهد کرد

احمد تشکینی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت:  آمایش سرزمین به مفهوم بهره برداری بهینه از امکانات در راستای بهبود وضعیت مادی و معنوی در قلمرو جغرافیایی خاص است.

وی با بیان اینکه شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری به تفکیک شهرستان ها کشور با رویکرد آمایش در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است، افزود: در این طرح مزیت های فضای طبیعی، اجتماعی و  اقتصادی ساماندهی و نظام بخشی می شود. این کار با هدف ایجاد رابطه منطقی بین توزیع جمعیت و انجام فعالیت ها در پهنه سرزمین با توجه به ویژگی های فضایی مناطق است. 

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت آمایش را بهترین نوع توزیع جغرافیایی فعالیت های اقتصادی با توجه به منابع طبیعی و انسانی دانست و گفت: در یک توزیع اولیه جغرافیایی (یا به اصطلاح در یک سازماندهی فضایی) دو نکته عمده وجود دارد اول توزیع جمعیت و دوم مفهوم (بهترین) با توجه به هزینه و فایده اجتماعی و در نظر گرفتن نظرات و تحلیل های مربوطه بنابراین منظور از آمایش سرزمین رسیدن به بهترین توزیع جمعیت و فعالیت است. 

تشکینی ضمن تاکید بر آنکه اولویت اصلی تکمیل طرح های نیمه تمام است، افزود: اولویت اول و اصلی بر تکمیل طرح های نیمه تمام استوار است چون این طرح ها منجر به حبس منابع مالی و سرمایه و همچنین بعضا ناامیدی مردم شهرستان های مختلف (بدلیل طولانی شدن فرآیند بهره برداری) شده است. 

وی اظهار داشت: به عنوان مثال در استان های کشور بالغ بر 6 هزار طرح نیمه تمام (صنعتی، معدنی و تجاری)  بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی وجود دارد که بالغ بر 280 هزار شغل مستقیم ایجاد خواهد کرد. 

تشکینی گفت: در استان های آذربایجان شرقی 970، اردبیل 200، بوشهر 75، کهگیلویه و بویراحمد 190 و کرمانشاه 160 طرح بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی وجود دارد 

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی آمایش سرزمین را تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیت معرفی کرد و چهار ویژگی اساسی آمایش را بیان کرد و گفت: اول جامع نگری (جامعیت برنامه های اساسی توسعه)، دوم کل گرایی، سوم دورنگری و چهارم برنامه ریزی جغرافیایی و فضایی از ویژگی های آمایش سرزمین است.

وی افزود: بر این اساس می توان وظایف و شمول آمایش سرزمین را شامل مرجعی برای تنظیم دیدگاه دراز مدت توسعه، ارایه استراتژهای توسع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فضایی، محیطی، کان یابی برای فعالیت های مشخص، فعالیت  یابی برای مکان مشخص، ارایه استراتژی کلی توزیع جمعیت و فعالیت در سرزمین، ارایه الگوی توسعه فضایی - الگوی اسکان جمعیت، ارایه نظم مدیریت سرزمین و حفاظت از محیط زیست برشمرد.

وی در خصوص مهمترین اهداف اصلی آمایش سرزمینی گفت: اهداف اصلی که آمایش سرزمین دنبال می کند شامل توزیع بهتر و هماهنگ فعالیت ها و فضاها و تناسب با ویژگی ها و شرایط محیطی استقرار مستمر جمعیت در حد تناسب خود در بهینه سرزمینی، جلوگیری از جابه جایی و تمرکز نامناسب جمعیت ها، بکارگیری تدابیر لازم در تثبیت جغرافیایی جمعیت های مهاجر و اصلاح و بهسازی و بازسازی مکان های نامطلوب است.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir