امضای تفاهم نامه مطالعاتی پیشنهادی موسسه بین وزیر صمت ایران و قزاقستان

پیرو سفر رییس جمهور قزاقستان به ایران، ۹ سند همکاری در حوزه های صنعتی، تجاری و مطالعاتی بین مقامات دو کشور به امضا رسید که دو سند مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران و وزارت تجارت قزاقستان بود، یکی از این اسناد ( تفاهم نامه مطالعاتی) به پیشنهاد موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بوده است که در نهایت بین وزرای صنعت و تجارت دو کشور به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،‌ هدف این یادداشت تفاهم، فراهم آوردن چهارچوبی برای مشارکت بین طرف ها که از همکاری نزدیک و هماهنگی برای تلاش در زمینه امور آموزشی و پژوهشی مرتبط اطمینان حاصل می کند، قید شده است.
همچنین در این تفاهم نامه طرفین بر  مشاوره منظم در سطح کارشناسان ارشد برای شناسایی و انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک در حوزه سیاستگذاری تجاری و اقتصادی؛ ارتقای ظرفیت علمی و مهارتهای فنی پژوهشگران به منظور ارتقای سطح تحلیل های اقتصادی و دستیابی به راه حل های کاربردی در حوزه سیاستگذاری تجاری و  اقتصادی؛ تبادل تجربیات و کارشناسان در امورتحقیقاتی وآموزشی در موضوعات اقتصادی و تجاری به منظور ارتقای مهارتهای کارشناسی؛ تشویق پژوهشگران به نشر تحقیقات و پژوهشها از کانال های علمی معتبر و مورد اعتماد طرف ها؛ استفاده مشترک پژوهشگران اقتصادی از منابع علمی و پایگاه های اطلاعات تجاری و اقتصادی طرف ها و سازماندهی برنامه های آموزشی، سمینارها و کنفرانس های مشترک با موضوعات مرتبط تجاری در راستای توانمندسازی بخش خصوصی تاکید کردند.

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir