استراتژی« برون گرایانه مبتنی بر صادرات» رمز موفقیت کشورهای آسیای جنوب شرقی

دومین میزگرد تخصصی از سلسله نشست های سیاست صنعتی با عنوان " الزامات صنعتی شدن و سیاست صنعتی" در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با حضور دکتر احمد تشکینی، ‌رییس موسسه،‌ دکتر مسعود نیلی، ‌عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، دکتر عیسی منصوری، کارشناس بین الملل توسعه اقتصادی و مدیران و پژوهشگران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، دکتر مسعود نیلی،‌ عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف در این میزگرد با بیان اینکه رشد پایدار اقتصادی نیازمند رشد پایدار صنعتی است بیان کرد: رشد صنعتی در کشورهای توسعه یافته نه تنها در ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی تاثیر دارد بلکه در بخش کشاورزی و خدمات نیز نقش به سزایی ایفا می‌کند.

وی به مقوله صنعتی شدن از سه منظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پرداخت و افزود: رشد صنعتی بیشتر سبب رشد سایر بخش‌های اقتصادی می شود.

ایشان با بیان اینکه رشد صنعتی، لزوما سبب صنعتی شدن و تحولات تکنولوژیک نخواهد شد اظهار کرد: توسعه صنعتی با محتوای تکنولوژی صنعتی سبب  افزایش رقابت پذیری می شود.

دکتر نیلی از جمله راهبردهای اساسی برای توسعه صنعتی را راهبرد برون‌گرایانه مبتنی بر ایفای نقش بخش خصوصی و تصمیم گیری برای دولت عنوان کرد و افزود: باید واژه سیاست صنعتی را از واژه استراتژی صنعتی تفکیک و سیاست معطوف به صنعتی شدن را از سیاست صنعتی جدا کرد.

وی با بیان اینکه هیچ کشوری برای توسعه صنعتی بدنبال استراتژی جایگزینی واردات نیست گفت: سیاست‌های معطوف به صنعتی شدن شامل مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های اقتصاد کلان، ‌سیاسی،‌ اجتماعی، تامین مالی و سیاست های صنعتی است.

‌عضو هیات علمی دانشگده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف بر تدوین استراتژی برون گرایانه مبتنی بر صادرات در کشور تاکید کرد و گفت: رمز موفقیت کشورهای آسیای جنوب شرقی همین راهبرد بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رشد صنعت در کشورهای نفت خیز افزود: این کشورها از نوسانات قیمت نفت و بیماری هلندی در معرض آسیب جدی قرار دارند چرا که نوسانات قیمت نفت بی‌ثباتی اقتصاد کلان را دامن می‌زند و بیمای هلندی سبب صنعت زدایی می‌شود. ایشان تاکید کردند که در بخش اول یعنی بی‌ثباتی قیمت و درآمد نفتی ایجاد صندوق ثبات نفتی می تواند این مشکلات را تا حدی کاهش دهد.

دکتر نیلی توسعه صنعتی در کشور نفتی مانند ایران را نیازمند قرار گرفتن در مسیر تجربه موفق کشورهای جنوب شرق آسیا و ایجاد صندوق ثبات نفتی ذکر کرد و گفت: توسعه بخش انرژی و تکنولوژی در این حوزه ضعف رقابت پذیری ناشی از بیماری هلندی را کاهش و رفاه همراه با اشتغال درآمدزا را بدنبال خواهد داشت.

وی استراتژی توسعه صنعتی را نیازمند تدوین سیاست خارجی که باعث دسترسی به منابع مالی، بازار و تکنولوژی می شود دانست و اظهار کرد: تدوین این نوع از سیاست خارجی سبب ایجاد سیاست های اقتصاد کلان باثبات، ‌سیاست حمایتی اجتماعی و تامین مالی داخلی و خارجی می شود.

‌عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف اظهار کرد: در کشورهای نفتی با مدیریت اقتصاد درون گرا مبتلا به بیماری هلندی و آسیب پذیر با نوسانات نفتی همراه با کسری بودجه فزاینده، ‌اعمال حمایت های غیرهدفمند و فراگیر و تامین پولی بنگاه‌های اقتصادی روبرو خواهند بود که این عوامل سبب شکل گیری اصلاحات اقتصادی تنش آفرین، تداوم وابستگی به نفت و عدم اشتغالزایی مناسب می شود.

وی بر تدوین استراتژی توسعه صنعتی برون گرا که نیازمند تدوین سیاست خارجی معطوف به توسعه اقتصادی، ‌ایجاد صندوق ثبات ساز نفتی، متوازن سازی پایدار بودجه که باعث کاهش تورم،‌ رفع فقر و حمایت از فقرا می شود تاکید کرد و افزود: اصلاح نهادهای مالی به همراه تامین مالی خارجی و اصلاح سازوکارهای بازار انرژی در توسعه صنعتی بسیار موثر است.

*رشد صنعتی و سرمایه گذاری همزمان لازمه تدوین استراتژی توسعه صنعتی

دکتر عیسی منصوری، کارشناس بین الملل توسعه اقتصادی در این نشست توسعه اقتصادی ناشی از توسعه صنعتی را به سه دوره دوران جنگ سرد اول،‌ دوره دوم شکسته شدن مرزها و تشویق به بازارهای جهانی و دوره جنگ سرد دوم تقسیم کرد و گفت: در دوره نخست سیاست های اقتصادی بلوکه شدند و مرزها خیلی مهم نبودند اما در دوره دوم مرزها شکسته شد و تشویق به حضور در بازارهای جهانی و بزرگ تر رونق گرفت و در دوره سوم توجه به حوزه زیرساخت مدنظر قرار گرفت.

وی بر سرمایه گذاری صنعتی در رقابت با قدرت های بزرگ تاکید کرد و گفت: باید رشد صنعتی و سرمایه گذاری به طور همزمان و به صورت درست صورت بگیرد تا به استراتژی توسعه صنعتی در کشور دست یافت.

در ادامه این نشست حاضرین به بیان نظرات خود و پرسش و پاسخ پرداختند.

در پایان، ریاست موسسه نیز ضمن تشکر از سخنرانان گرامی نشست، ابراز امیدواری کردند تا از این مطالب ارایه شده در جلسات مربوط به کمیته علمی تدوین سند راهبردی صنعتی بهره‌برداری مناسب صورت گیرد. 

 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir