مقایسه وضعیت موجود و مطلوب استقرار فیزیکی رشته فعالیتهای صنعتی، معدنی و تجاری (فاز 5)

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir