نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل تا شهریور تهیه می شود

به گزارش شاتا سید رضا فاطمی امین امروز در نشست بررسی نقشه راهبردی صنعت و تولید داخل با تشکر از تلاش موسسه عالی آموزش و پژوهش و مدیریت برنامه ریزی رئیس جمهوری برای تهیه نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل گفت: در تهیه نقشه راهبردی باید به مدل مفهومی کاملا مشخص و دقیق رسید.

وی با اشاره به اهمیت سازوکار اجرایی تصریح کرد: باید در تهیه نقشه راه به سازو کار آن توجه شود. تعیین بهترین راهبردها بدون تعریف سازوکار اجرایی آن فایده ای ندارد.

در این نشست عادل آذر نیز با اشاره به اینکه کار تهیه و تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل تا شهریور ماه سال جاری نهایی می شود در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باور داریم بدون درگیر کردن نهاد های ذی ربط، سازمان ها و خبرگان و دانشگاه ها و با تایید بخش صنعت این کار به سرانجام نخواهد رسید.

رئیس موسسه عالی آموزش، پژوهش و مدیریت برنامه ریزی اظهارداشت: در تهیه این نقشه ما کنار وزارت سمت در جایگاه مشاور پژوهش میدانی قرار داریم و عقیده داریم باید مرحله به مرحله کار تهیه نقشه با تایید وزارت صمت باشد چون مجری و متولی اصلی این وزاتخانه است.

وی خاطرنشان کرد: 14 فهم مشترک اقتصادی که مانند میثاق نامه می ماند طراحی کرده ایم همچنین بحث رسته ها و زنجیره های صنعتی در سطح جهانی و متولیان آن را نیز تعریف کرده ایم. فهرست قواعد بنیان همچنان در حال احصا است و در پی آن اجرا و پایش را مورد توجه داریم تا براساس تاکید رئیس جمهور و شخص وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت سندی قابل اجرا تهیه شود.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir