مرحله اي تازه در همکاري هاي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني با دفتر توسعه سازمان ملل متحد در ايران

در ملاقاتي که با حضور گري لوييس نماينده مقيم سازمان ملل متحد  در محل موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني صورت گرفت زمينه هاي همکاري آتي با اين سازمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در اين جلسه که با محوريت جذب کمک هاي کارشناسي سازمان توسعه ملل متحد اعم از آموزش، مشاوره و برگزاري کارگاه و سيمنار منعقد گرديد، همکاري ها در قالب کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسي قرار گرفت و در مبادله پيش نويس اسناد اين همکاري پيشرفت هاي مناسبي حاصل گرديد.
دکتر رضوي با اشاره به اينکه بر اساس تکاليفي که اخيرا از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است، مسئوليت آموزش کارکنان و نيز بخش خصوصي در جهت ارتقا دانش تجاري و آشنايي تخصصي تر آنان با بازارهاي صادراتي برعهده موسسه گذاشته شده است. دکتر رضوي ضمن تاکيد بر عزم و جديت موسسه در اين زمينه به ضرورت همکاري مرکز آموزش بازرگاني با ديگر نهادهاي آموزشي وابسته به وزارت و اتاق و ساير مراکز مستقل اشاره کردند و استفاده از توان کارشناسي سازمان هاي بين المللي را در اين زمينه موثر و راهگشا دانستند و آن را زمينه ساز ايجاد يک مرکز تعالي منطقه اي در موسسه با هدف ارائه کمک ها و آموزش هاي سياست گذاري و برنامه ريزي صنعتي و تجاري به کشورهاي همسايه ايران ارزيابي کردند.
لوييس ضمن اعلام آمادگي براي استفاده از توان اين سازمان در تحقق اهداف موسسه، با اشاره به اينکه پس از توافق برجام و رفع تحريم، گسترش روابط بين المللي ايران از سوي سازمان هاي بين المللي از جمله دفتر توسعه سازمان ملل متحد با آغوش باز استقبال مي شود. ايشان درباره رايزني با مقر مرکزي، اين سازمان براي اعزام کارشناسان بين المللي قول مساعد دادند و تاکيد کردند که لازم است ايران روند توسعه خود را با توجه ويژه به ملاحظات توسعه پايدار و ملاحظات زيست محيطي دنبال کند و موسسه در اين مسير مي تواند در خصوص همکاري اين سازمان اطمينان داشته باشد.
در اين زمينه دکتر رضوي با اعلام اينکه در سياست هاي تجاري و صنعتي جاري کشور به موضوع توسعه پايدار توجه ويژه شده است، به طرح همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت اشاره نمودند که در آن توجه به ظرفيت هاي اقتصادي و توليدي در جهت جلوگيري از هدر رفتن انرژي (مورد اشاره در بند "ق" رديف يک تبصره بودجه) براي توليد خودروهاي سنگين غيرآلاينده و نيز ظرفيت بالاي بخش پتروشيمي ايران براي توليد عايق هاي حرارتي ساختماني تاکيد شده است، همچنين به عزم سازمان حفاظت محيط زيست به تطبيق نيازهاي توسعه صنعتي با الزامات زيست محيطي کشور اشاره داشتند که خود مي تواند زمينه شکل گيري تعداد قابل توجهي بنگاه هاي صنعتي که در جهت توليد محصولات دوستدار محيط زيست فعاليت کنند باشد. وي اينگونه فعاليت ها  را در جهت تحقق اهداف توسعه پايدار بسيار مهم دانستند و اعلام آمادگي نمودند که در چارچوب تفاهمات پيش رو اين موضوع را در دستور کار همکاري هاي دوجانبه با دفتر توسعه ملل متحد قرار دهند.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir