راه اندازي سامانه ملي شاخص هاي بهره وري ابزاري در جهت پايش رشد اقتصادي کشور

دبير جشنواره ملي بهره‌وري، راه اندازي سامانه ملي اندازه گيري شاخص‌هاي بهره‌وري ايران را عاملي در  جهت رشد اقتصادي کشور عنوان کرد و گفت: اين سامانه با هدف مديريت افزايش بهره‌وري در سطح ملي و راه اندازي چرخه مديريت بهره‌وري در تمام سازمان ها و شرکت‌هاي ايراني فعاليت خود را آغاز کرده است.
به گزارش روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني،‌ فرشيد شکرخدايي در نشست علمي با عنوان "معرفي سامانه ملي اندازه‌گيري شاخص‌هاي بهره‌وري ايران" که با حضور دکتر محمدرضا رضوي، مديران و اعضاي هيات علمي موسسه برگزار شد افزود: اين سامانه به صورت رسمي فعاليت خود را از سال 1388 همزمان با دومين جشنواره ملي بهره -وري آغاز کرد و در حال حاضر تنها پايگاه داده در سطح کشور است که اطلاعات مالي، اقتصادي و بهره وري بيش از 1300 بنگاه اقتصادي در 52 بخش صنعت را در اختيار دارد.
در ادامه اين نشست احسان جنتي‌فرد مدير عامل شبكه بهينه كاوي ايران مهمترين خدمات سامانه را برگزاري جشنواره ملي بهره‌وري به صورت سالانه، انتشار سالنامه آمار بهره‌وري کشور، انتشار کتاب سال جشنواره بهره وري، اندازه‌گيري و تحليل آنلاين شاخص‌هاي مالي، اقتصادي و بهره‌وري به نرخ جاري و ثابت (به‌صورت تورم‌زدايي شده) و ارايه گزارش تجزيه و تحليل شاخص‌ها و شناسايي نقاط ضعف و قوت عملکرد بنگاه‌هاي اقتصادي ذکر کرد.
وي اظهار کرد: سامانه ملي اندازه گيري شاخص‌هاي بهره‌وري ايران مي‌تواند در ارايه گزارش در زمينه راهکارهاي بهبود مديريتي،‌ اجراي پروژه هاي ملي در زمينه بهره وري، اجرا و مشاوره در زمينه استقرار چرخه بهره وري در بنگاه هاي اقتصادي ، برگزاري سمينارهاي تخصصي در زمينه مديريت بهره‌وري و ارائه مشاوره‌هاي تخصصي به بنگاه‌هاي اقتصادي در زمينه مديريت بهره وري نقش بسزايي داشته باشد.
جنتي فرد با اشاره به اينکه اين سامانه شاخص‌هاي اقتصادي و بهره‌وري بيش از هزار و 300 بنگاه اقتصادي را در بردارد، گفت: مجموعه اين سامانه 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و 85 درصد ارزش افزوده موسسات پولي و مالي را در بردارد. 
وي از جمله ويژگي‌هاي اين سامانه را افزايش دقت و سرعت در اندازه گيري شاخص‌ها ، ارايه خدمات ارزان‌تر به صورت آنلاين ، امکان تجزيه آنلاين شاخص ها به منظور عارضه‌يابي عملکرد سازمان ها و امکان استفاده همزمان چندين کاربر از يک دسترسي مشخص در هر نقطه از داخل يا خارج کشور عنوان کرد.
وي ادامه داد: سامانه ملي اندازه گيري شاخص‌هاي بهره‌وري ايران در اندازه گيري شاخص هاي بهره وري نيروي کار و سرمايه، بهره وري کل عوامل در مقايسه با ميانگين صنعت،‌اندازه‌گيري شاخص هاي نسبت جاري، نسبت بدهي و مجموعه بدهي ها در مقايسه با ميانگين صنعت ، اندازه‌گيري شاخص هاي سودآوري، نرخ برگشت سرمايه، دوره وصول مطالبات و فروش در مقايسه با ميانگين صنعت و اندازه‌گيري و تحليل ارزش افزوده و مقايسه آن با ميانگين صنعت کارايي بسزايي دارد.
جنتي فرد با بيان اينکه در اين سامانه 5000 شركت عضو هستند، افزود: براي هريك از اعضا كارنامه بهره‌وري به‌صورت رايگان صادر مي‌شود. در ضمن سامانه مزبور به بررسي رضايت مندي شاغلان در كارگاههاي ايران، اندازه‌گيري توان شركتها و ارايه تجربه‌هاي موفق بهره‌وري نيز مي‌پردازد.
دکتر محمدرضا رضوي،‌ رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در ادامه اين نشست ضمن قدرداني از زحمات بعمل آمده در تهيه سامانه ملي اندازه گيري شاخص‌هاي بهره‌وري، خواستار تداوم فعاليتهاي مزبور شد و موسسه را حامي انجام چنين اقداماتي دانست. 
وي با اشاره به اينکه بهره‌وري به‌عنوان يكي از كليدي‌ترين شاخص‌هاي عملكرد اقتصادي در سطح بنگاهي و ملي است گفت: موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني تمايل دارد از اطلاعات موجود اين سامانه استفاده کند و نتايج را مورد ارزيابي قرار دهد. چراکه اعتبار داده‌ها مسئله مهمي است كه بايد مورد ارزيابي قرار گيرد.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir