سخنراني علمي "بررسي فرصت‌ها و چالش‌هاي پيش‌روي جذب سرمايه‌گذاري در بخش معدن و صنايع معدني" برگزار شد.

مديرعامل شرکت جامع تجارت و عضو هيات مديره و رئيس امور بين‌الملل انجمن سنگ‌آهن ايران بر برندسازي توليدات معدني در ايران تاکيد کرد و گفت: در زمينه برندسازي بايد برنامه اي تدوين شود چراکه برندسازي توليدات معدني سبب افزايش اعتبار شرکت ها و در نهايت افزايش اعتبارکشورمان نزد سرمايه گذاران خارجي مي شود.
به گزارش روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، کيوان جعفري طهراني در سخنراني علمي با عنوان "بررسي فرصت ها و چالش هاي پيش روي جذب سرمايه گذاري در بخش معدن و صنايع معدني " که با حضور  اعضاي هيات علمي و پژوهشگران موسسه برگزار شد، بر اهميت جذب سرمايه گذاري خارجي تاکيد کرد و افزود: در اختيار قرار دادن اطلاعات درست و شفاف به سرمايه‌گذاران خارجي از اهميت زيادي برخوردار است چراکه اين امر در جلب اعتماد آنها بسيار موثر است.
وي همچنين بر معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و‌ چالش‌هايي که سرمايه‌گذارن با آن مواجه مي‌َشوند تاکيد کرد و گفت: رعايت اين موضوعات سبب مي شود تا سرمايه گذاران خارجي با اطلاعات کافي از وجود مشکلات و داشتن راه‌حل براي آن در کشورسرمايه گذاري کنند.
طهراني با بيان اينکه سرمايه‌گذاري در بخش معدن به دليل هزينه بالا، بازگشت طولاني سرمايه و ريسک بالا به ويژه در مرحله اکتشاف، از سرمايه‌گذاري‌هاي پر ريسک محسوب مي‌شود اظهار کرد:  به همين دليل اکتشاف توسط شرکت‌هاي کوچک و بهره‌برداري توسط شرکت‌هاي بزرگ انجام مي‌شود. 
وي تصريح کرد: هرچند سرمايه‌گذاري در بخش معدن هميشه با موفقيت انجام نمي‌شود، اما اين موضوع از لزوم سرمايه‌گذاري در اين بخش نمي کاهد و در صورت يافتن ذخاير مکفي، بهره برداري آن به شرکت‌هاي بزرگ واگذار مي‌ شود. زيرا در بخش بهره‌برداري هزينه سرمايه‌گذاري بالا و مدت زمان بازگشت سرمايه زياد است. 
مدير امور بين الملل انجمن سنگ آهن ايران، ذخيره مناسب و کافي ماده معدني (عمر مناسب معدن) و ميزان پيشرفت و تکامل پروژه را از مهمترين معيارهاي رتبه‌بندي در سرمايه‌گذاري معادن از نظر سرمايه‌گذاران خارجي ذکر کرد. قابل ذکر است با افزايش روند پيشرفت پروژه به دليل کاهش ريسک، تمايل سرمايه گذار بيشتر خواهد شد.
وي رفع نقائص موجود در زمينه تجهيز زيرساخت‌هاي حمل و نقل و لجستيک، آب و انرژي و فناوري دسترسي به فرودگاه‌ها و بنادر ، رفع موانع کسب و کار و  بازبيني قوانين و مقررات سرمايه گذاري را از جمله عوامل ضروري براي جذب سرمايه گذاري خارجي عنوان کرد و گفت: قوانين و مقررات جذب سرمايه گذاران خارجي، بايد طوري طراحي و تصويب شوند که با تغيير دولت‌ها تغيير نکند تا مشکلاتي که منجر به ورشکستگي شرکت ها  يا عدم جذب سرمايه گذاران خواهد شد، بوقوع نپيوندد.
طهراني بر لزوم شناسايي حوزه هاي اولويت دار معدني و ضرورت شفافيت اطلاعات در مورد بررسي‌هاي فني و اقتصادي طرح هاي سرمايه گذاري و مطالعه امکان سنجي تاييد شده توسط بانک‌ها تاکيد کرد و افزود: طرح ها زماني اجرا مي‌شوند که بانک خارجي مطالعات امکان سنجي را قبول و تاييد کند و با اعطاي وام سرمايه گذاري کند. در اين صورت بانک داخلي نيز بايد در سرمايه گذاري شرکت نمايد تا ريسک سرمايه گذاري را براي بانک و سرمايه گذارخارجي کاهش دهد.
وي ادامه داد: حاکميت شرايط باثبات اقتصادي و ادامه تحريم ها زمينه فعاليت شرکت‌هاي توليدي، معدني و تجاري را به شدت محدودکرده وآنها را با ريسک هاي غير قابل پيش بيني مواجه کرده است.
مدير امور بين الملل انجمن سنگ آهن ايران بر اهميت نقش اتاق‌هاي بازرگاني و تشکل‌هاي خصوصي در اجراي موثر مقررات در فعاليت هاي اقتصادي و جلوگيري از موازي‌کاري و کمک به اصلاح ساختار، تقويت هماهنگي و همسويي در جهت دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي، برنامه‌ريزي و زمينه‌سازي جهت رشد تحقيقات، اطلاع رساني، آموزش، تبليغات، ترويج و بازاريابي در کشور‌هاي هدف و ساماندهي زيرساخت‌هاي آماري و اطلاعاتي حوزه تشکل‌هاي معدني و بنگاه‌هاي عضو آنها تاکيد کرد.

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir