سرپرست اداره حراست: مجید معزی دامغان فر

تلفن:‌ 66936407
 ایمیل: 

وظایف:

 • انتظامات و حراست فیزیکی از تأسیسات و امکانات موسسه
 • کنترل امنیت جلسات، گردهمائی‌ها و نمایشگاه‌ها جهت پیشگیری از بروز حوادث و سوانح احتمالی با همکاری مراجع ذیربط
 • ثبت، طبقه‌بندی، بایگانی و انجام سایر امور دبیرخانه محرمانه و اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده
 • تشکیل پرونده حراستی کلیه کارکنان و تعیین صلاحیت آنها
 • حفظ انتظامات داخلی و کنترل تردد کارکنان و مراجعین موسسه
 • پیگیری امور حراستی مرتبط با ماموریت‌ها و نقل و انتقالات کارکنان به سایر سازمان‌ها
 • اعلام نظر جهت انتصابات مشاغل حساس و مأموریت اعزام به خارج از کشور کارکنان موسسه
 • انجام سایر امور مرتبط با حراست موسسه

برنامه‌های سال 

 • نظارت بر کیفیت و ایمنی تاسیسات و کنترل وسایل ایمنی و حفاظت از ساختمان، اموال، گردهمایی‌ها و نمایشگاه‌های موسسه و مراکز تابعه و دوربین های موسسه  
 • پیگیری موضوعات مرتبط با ایثارگران و برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از آن‌ها 
 • انجام استعلامات جهت تصدی مشاغل حساس، سفرهای خارجی کارکنان و ...

 

 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir