سرپرست: میثم بشیری

       تلفن:     66426795         

  ایمیل:  

وظایف:

 • پیگیری جذب بودجه مصوب از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مطالعات از مراجع ذی‌ربط
 • تأمین اعتباری برنامه‌های مصوب موسسه

 

برنامه‌های سال

 • تنظيم و ارائه گزارشات آماری و تحليلي ماهانه در خصوص وضعیت مالی و تهيه ليست تعهدات پژوهشي، پشتیبانی و گزارش ماهانه حساب پژوهشی و وصول مطالبات فعالیت‌های کاربردی تقاضا محور
 • تهیه اظهار نامه مالیاتی سال  و رفع تعارض مالیات‌های تشخیصی
 • بستن حساب‌ها، تهيه صورت‌هاي مالي و تلفيقي، پي‌گيري انجام حسابرسي و برگزاري مجمع سال  
 • پاسخگویی به مراجع نظارتی (سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، حسابرسی مستقل، سازمان تامین اجتماعی، وزارت دارایی و ...)
 • استقرار نسخه تحت وب سيستمهاي موجود  مالي ، استقرار سيستم ارسال فايل حقوق بند واو و استقرار سيستم قراردادها
 • محاسبه بهاي تمام شده طرح هاي پژوهشي سال  از طريق سيستم نماد و استقرار سيستم محاسبه بهاي تمام شده قراردادها
 • پيگيري مبالغ قطعي شده و پيش پرداخت قراردادها و اخذ مفاصا حساب مربوطه
 • پيگيري وصول اعتبارات بودجه مصوب و ارایه گزارش عملکرد آن به همراه تهيه ليست مطالبات و بدهي‌های ماهانه براي خزانه داري كل كشور و مشارکت در اجراي بودجه مبتني بر عملكرد بر اساس دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه كشور و تهيه گزارشات مربوطه
 • تعیین تکلیف و بستن قراردادهای باز سنواتی و امور جاری قراردادها

 

 

 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir