محمد راستی

مدير برنامه ریزی تشكيلات و روش ها

تلفن:    66428003           

 

وظایف:

 • برنامه‌ریزی استراتژیک موسسه با همکاری واحدهای سازمانی و پیاده سازی و ارزیابی تحقق آن
 • برنامه‌ریزی عملیاتی و سالانه موسسه و واحدهای تابعه با همکاری کلیه واحدهای سازمانی و اریابی عملکرد آنها
 • بودجه‌ریزی، دفاع از بودجه و تصویب آن در مراجع ذیربط و همچنین نظارت مستمر بر فرآیند جذب، تخصیص و اجرای بودجه در موسسه و ارائه گزارشات لازم
 • طراحی و نظارت بر اجرای نظام‌ها و فرایندهای مدیریتی، پشتیبانی و مأموریتی موسسه با همکاری واحدهای سازمانی و همچنین بهبود و توسعه آنها
 • مطالعه و تحقیق در جهت توسعه موسسه و پیگیری موضوعات مرتبط با مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی
 • طراحی و اجرای نظام ارزیابی عملکرد کارکنان(کارمندان، پژوهشگران و مدیران) و واحدهای سازمانی(گروه‌ها، پژوهشکده‌ها و واحدهای ستادی)
 • تدوین و ممیزی مستندات سازمانی موسسه با همکاری کلیه واحدها
 • بازنگری و بهبود ساختار و تشکیلات سازمانی موسسه
 • تدوین و ارائه گزارشات عملکردی لازم به مراجع ذیصلاح و تهیه کارنامه عملکردی موسسه
 • پیگیری ثبت اطلاعات فعالیت‌های پژوهشی و انجم تجزیه و تحلیل‌های لازم و ارائه گزارشات
 • کنترل پیشرفت پروژه‌های پژوهشکده‌ها و ارائه اطلاعات عملکردی و گزارشات مدیریتی
 • مدیریت قراردادهای پژوهشی و غیرپژوهشی موسسه
 • بررسی و تأیید پرداخت طرح‌های پژوهشی و پیگیری مراحل ختم، کنترل مدارک و تسویه حساب قراردادها.
 • پیگیری ایجاد و پشتیبانی نرم‌افزارها و بانک‌های اطلاعاتی پژوهشی لازم در موسسه
 • انجام امور مربوط به مجامع و مراکز تابعه و برنامه‌ها و عملکرد آنها

 

برنامه‌ها

 • نهایی سازی برنامه عملیاتی سال موسسه و مراکز تابعه 
 • تدوین برنامه عملیاتی سال موسسه و مراكز وابسته با همکاری کلیه واحدهای سازمانی
 •  تدوین بودجه عملياتي سال موسسه مبتني بر استانداردهاي سازمان برنامه و بودجه كشور
 • نظارت برعملكرد بودجه و پايش پرداخت هزينه‌ها مبتني بر بودجه تفضيلي سال 
 • انعقاد قرارداد و استقرار سامانه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با مشارکت حوزه IT و مالی
 • تهيه و اجراي موافقت‌نامه  تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مدیریت سامانه‌های مرتبط با بودجه در سازمان برنامه و بودجه کشور
 • تهيه بودجه‌ريزي تفصيلي و سند بودجه سال موسسه و ارایه به هیات امناء و وزارت
 • نهایی‌سازی بازنگری آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی و پیوست‌های آن شامل، جذب و تبدیل وضعیت، ارتقا و ترفیع پایه
 • نهایی‌سازی بازنگری آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی و پیوست‌های آن 
 • نهایی‌سازی بازنگری آیین‌نامه مالی و معاملاتی موسسه
 • نهایی‌سازی بازنگری روش اجرایی طرح‌های پایه‌ای، طرح‌های تقاضامحور و گزارشات تحلیلی و پیوست‌های مربوطه
 • نهایی‌سازی بازنگری دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارکنان به همراه دستورالعمل پرداخت پاداش و کارانه
 • نهایی‌سازی  نظام‌نامه آموزش کارکنان
 • نهایی‌سازی بازنگری دستورالعمل‌های مرتبط با حمایت‌ها و پرداخت‌های عمومی
 • نهایی‌سازی بازنگری دستورالعمل‌های مرتبط با حمایت‌ها و پرداخت‌های ماموریتی
 • نهایی‌سازی بازنگری آیین‌نامه بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی
 • نهایی‌سازی بازنگری آیین‌نامه انضباطی موسسه
 • نهایی‌سازی دستورالعمل بهره‌وری موسسه
 • تعامل با موسسات پژوهشي مشابه در راستاي تطبيق در موضوعات اولويت دار (داخلي و در صورت امكان خارجي)
 • داده‌کاوی فعالیت‌های ثبت‌شده در سامانه شناسنامه فعالیت جهت بهینه‌سازی سبد محصولات، ارتقای کیفی آن‌ها، رفع نواقص احتمالی، توسعه محصولات یا ایجاد محصولات جدید
 • مدیریت سیستم‌ها و روش‌ها: تدوین، پایش و بهبود مستمر فرآیندها و دستورالعمل‌هاي اجرایی موسسه با رویکرد ساده سازی و حذف مراحل غیر ضروری
 • همکاری در تعيين تكليف قراردادهاي  باز و اختتام طرح های کاربردی موسسه طی سنوات گذشته 
 • مديريت سامانه مستندات (تحت وب) موسسه، به روز آوری و توسعه آن
 • مديريت و توسعه سامانه مصوبات (تحت وب) و تبدیل آن به پایگاه داده
 • نهایی‌سازی و عملیاتی‌سازی سامانه طرح‌ها
 • ايجاد بانک اطلاعات کنترل پروژه های طرح‌های موسسه
 • ایجاد سامانه مدیریت عملکرد یکپارچه موسسه و مراکز تابعه
 • مديريت سامانه شناسنامه فعاليت موسسه و رصد شاخص هاي عملكردي و ارايه پيش‌آگاهي لازم به مديران و نهایی‌سازی سامانه بازنگری شده و نیز تهیه گزارشات تیپ دوره‌ای از سامانه
 • طراحی سامانه کارانه و پاداش 
 • تهيه وتكميل اطلاعات سامانه سمات، پوینتر، ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه
 • بازنگری و اجراي مكانيزم ارزيابي عملكرد واحدها و كاركنان موسسه و انجام محاسبات پرداخت كارانه و پاداش مبتني برآن و تهیه سامانه آن با همکاری مدیریت ICT
 • تدوين ،تكميل و ارايه اطلاعات عملكردي شاخص هاي عمومي و اختصاصي سالانه موسسه(سه،شش،نه و12ماهه) بر اساس استانداردهاي دفتر ارزيابي عملكرد وزارت (سامانه تسما)
 • تهيه گزارشات عملكردي نوبه‌اي (سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه ، سالانه مواردي) براي مراجع قانوني ذيربط ( وزارت صمت، وزارت عتف، سازمان برنامه و بودجه كشور، ديوان محاسبات كشور، مركز آمار ايران، مركز تحقيقات سياست علمي كشور و ... )
 • ارايه گزارشات مستمر ماهانه كنترل پروژه
 • ارايه اظهار نظر كارشناسي در موضوعات ارجاعی مرتبط(هیات دولت و...)

 


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir