گام اول: اطلاع‌رسانی طرح‌های قابل برون‌سپاری از طریق مدیریت توسعه ارتباطات؛

گام دوم: دریافت فرم تعریف اولیه (RFP) از وب سایت موسسه؛

گام سوم: دریافت فرم پیشنهادیه از وب سایت موسسه و تکمیل آن از بخش فرم ها و آئین نامه ها؛

گام چهارم: ارسال فرم پیشنهادیه به مدیریت توسعه ارتباطات؛ relation@itsr.ir

  • توضیح 1: اولویت موسسه در انتخاب مجری، افراد دارای مدرک تحصیلی دکتری و دارای سوابق پژوهشی مرتبط می‌باشد. 
  • توضیح 2: پیشنهاددهنده موظف است بنا به درخواست موسسه، جهت دفاع از پیشنهادیه خود در موسسه حضور یابد.
  • توضیح 3: موسسه نسبت به تصويب/رد و يا هر گونه اصلاحات تكميلي آزاد است. 

گام پنجم: مدیریت توسعه ارتباطات موظف است حداکثر دو ماه پس از دریافت فرم پیشنهادیه نظر نهایی موسسه را در اختیار پیشنهاددهنده قرار دهد.

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir