• گروه بازرگاني‌داخلي:
 1. تدوين راهكارهاي كاهش سهم خرده‌فروشي سازمان‌نايافته به سمت سازمان‌يافته به تفكيك چهار رسته صنفي (فاز اول: اصناف توزيعي )
 2. تدوين الگوي كارآمد نظارت بر بازار
 3. مستندسازي تجارب و معرفي عوامل موفقيت كارآفرينان حوزه صنعت، معدن و تجارت (در قالب كتاب)
 • گروه بازرگاني خارجي: 
 1. مديريت صادرات و واردات در شرايط پس از تحريم
 2. توسعه صادرات غير نفتي
 3. تهيه گزارش موافقت‌نامه هاي تجاري
 4.  تهيه گزارش دوره‌اي رصد تجارت خارجي (فاز اول: فصل بهار)
 5. تهيه پيش‌نويس لايحه قانوني مربوط به اصلاح نظام توزيع كشور (با استفاده از يكپارچه‌سازي تحقيقات گذشته و انجام بررسي‌هاي مكمل) با همكاري گروه بازرگاني داخلي
 6. شناسايي، آسيب شناسي وتدوين نظام رده‌بندي قطعه‌سازان صنعت خودروي كشور 

 

 • گروه اقتصاد كلان وآينده پژوهي :
 1. آسيب شناسي تاثيرتحولات اقتصاد كلان از جمله سياستهاي مالي، پولي و ارزي بر توسعه صنعتي، معدني و تجاري
 2. تدوين گزارشات ادواري چشم انداز اقتصاد ايران
 • گروه حقوق اقتصادي و بازرگاني :
 1. تدوين بسته قانوني و سياستي براي ترغيب ادغام بنگاه‌ها وشكل گيري هولدينگ‌ها در جهت ارتقاي توان رقابتي
 2. طراحي نظام اندازه‌گيري و تحليل بهره‌وري و رقابت‌پذيري و ارايه برنامه‌هاي بهبود بخش صنعت، معدن و تجارت (به تفكيك فعاليت‌هاي صنعتي و معدني منتخب)
 3. تدوين چارچوب انتخاب و فرآيند همكاري با مشاور خارجي در جهت ارتقاي توانمندي‌هاي صادراتي در صنعت خودرو
 4. مستندسازي و تحليل تجارب بهبود بهره‌وري بنگاه‌هاي داخلي (در قالب كتاب) 
 5. تحليل و ارايه پيشنهادات ساده‌سازي، تسهيل و بازنگري فرآيندها، روش‌ها، مجوزها و قوانين و مقررات بازدارنده توليد و تجارت
 6. طراحي كليات طرح توسعه خدمات حرفه‌اي علمي و فني كشور با رويكرد اشتغال‌زايي

 

 • گروه صنعت و معدن :
 1. تدوين راهكارهاي توسعه زنجيره ارزش در صنايع پائين‌دستي پتروشيمي
 2. تدوين سياست صنعتي كشور و ساز و كارهاي حمايت از رشته‌هاي اولويت‌دار
 3. آسيب‌شناسي عدم تكميل زنجيره ارزش معدن و صنايع معدني و ارايه راهكارها در يك حوزه منتخب
 • گروه فناوري و نوآوري :
 1. ارزيابي و آسيب‌شناسي توانمندي‌هاي فناوري و ارايه راهكارهاي به‌روز‌آوري فناوري صنايع منتخب (يك يا دو صنعت مانند پتروشيمي،‌ فلزات اساسي و...) 
 2. ارزيابي و آسيب‌شناسي شكل‌گيري صنايع و خدمات دانش‌بنيان منتخب در جهت تقويت رقابت‌پذيري صنايع مبتني بر مزيت نسبي (يك يا دو صنعت منتخب مانند نفت، ‌گاز، پتروشيمي،‌ فلزات اساسي، كاشي و سراميك و..) 
 3. آسيب‌شناسي و طراحي مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در حوزه‌هاي صنعتي، معدني و تجاري (با استفاده از مطالعات قبلي)
 4. بررسي و بهبود ساز و كارهاي تامين مالي براي صنايع صادرات‌محور از طريق منابع داخلي و خارجي
 • گروه مشاوران
 1. تهيه گزارش دوره‌اي رصد تحولات جهاني صنعت، معدن و تجارت به تفكيك موضوعات مرتبط با گروه‌هاي پژوهشي و با مشاركت كليه پژوهشگران
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir